1. Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη χρήση του site, αποδέχεστε τη χρήση των cookies μας. Να μάθω Περισσότερα.

Κωδικοί BB

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, και Strike-through

  Μετατρέπει το επιλεγμένο κείμενο σε bold, italic, underlined, ή struck-through.

  Παράδειγμα:
  Αυτό το κείμενο είναι [B]bold[/B].
  Αυτό το κείμενο είναι [I]italic[/I].
  Αυτό το κείμενο είναι[U]underlined[/U].
  Αυτό το κείμενο είναι [S]struck-through[/S].
  Εξαγωγή:
  Αυτό το κείμενο είναι bold.
  Αυτό το κείμενο είναι italic.
  Αυτό το κείμενο είναιunderlined.
  Αυτό το κείμενο είναι struck-through.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Χρώμα, Γραμματοσειρά, και μέγεθος

  Αλλάζει το χρώμα, τη γραμματοσειρά ή το μέγεθος του επιλεγμένου κειμένου.

  Παράδειγμα:
  Αυτό είναι [COLOR=red]κόκκινο[/COLOR] και [COLOR=#0000cc]μπλέ[/COLOR] κείμενο.
  Αυτό είναι [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] κείμενο.
  Αυτό είναι [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] κείμενο.
  Εξαγωγή:
  Αυτό είναι κόκκινο και μπλέ κείμενο.
  Αυτό είναι Courier New κείμενο.
  Αυτό είναι small and big κείμενο.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Δημιουργεί σύνδεση (link) χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο κείμενο σαν διεύθυνση προορισμού.

  Παράδειγμα:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Εξαγωγή:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Προχωρημένο)

  Συνδέει (Link) το επιλεγμένο κείμενο με τη συγκεκριμένη σελίδα ή διεύθυνση email.

  Παράδειγμα:
  [URL=http://www.example.com] Πήγαινε στο example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Στείλε Email[/EMAIL]
  Εξαγωγή:
  Πήγαινε στο example.com
  Στείλε Email
 • [IMG] - Εικόνα

  Δείξε μια εικόνα χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο κείμενο για URL.

  Παράδειγμα:
  [IMG]http://www.e-heat.gr/styles/splash/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Εξαγωγή:
  [IMG]
 • [MEDIA=site] - Ενσωματωμένα Πολυμέσα

  Ενσωματώνει πολυμέσα από εγκεκριμένα sites μέσα στο μήνυμα. Προτείνεται να χρησιμοποιήτε το πλήκτρο 'media' στην μπάρα εργαλείων button του editor. Εγκεκριμένα sites: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Παράδειγμα:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Εξαγωγή:
  Ένας ενσωματωμένος YouTube player θα εμφανιστεί εδώ.
 • [LIST] - Λίστες

  Δέιχνει μια αριθμημένη λίστα (ή με κουκίδες).

  Παράδειγμα:
  [LIST]
  [*]Κουκίδα 1
  [*]Κουκίδα 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Στοιχείο 1
  [*]Στοιχείο 2
  [/LIST]
  Εξαγωγή:
  • Κουκίδα 1
  • Κουκίδα 2
  1. Στοιχείο 1
  2. Στοιχείο 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Στοίχιση κειμένου

  Αλλάζει τη στοίχιση του επιλεγμένου κειμένου.

  Παράδειγμα:
  [LEFT]Αριστερή Στοίχιση[/LEFT]
  [CENTER]Κεντράρισμα[/CENTER]
  [RIGHT]Δεξιά Στοίχιση[/RIGHT]
  Εξαγωγή:
  Αριστερή Στοίχιση
  Κεντράρισμα
  Δεξιά Στοίχιση
 • [QUOTE] - Κείμενο Παράθεσης

  Δείχνει κείμενο σαν παράθεση από άλλη πηγή. Μπρείτε επίσης να συμπεριλάβετε και το όνομα της πηγής.

  Παράδειγμα:
  [QUOTE]Κείμενο Παράθεσης[/QUOTE]
  [QUOTE=Κάποιος]Είπε κάτι καλό...[/QUOTE]
  Εξαγωγή:
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Μορφοποίηση Κώδικα Προγραμματισμού

  Μορφοποιεί το κείμενο σύμφωνα με μία γλώσσα προγραμματισμού, τονίζοντας τη σύνταξη όπου είναι δυνατόν.

  Παράδειγμα:
  [CODE]Κώδικας[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Εξαγωγή:
  Code:
  Κώδικας
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.

  Παράδειγμα:
  Απλό κείμενο
  [INDENT]Indented κείμενο
  [INDENT]Πιο indented κείμενο[/INDENT]
  [/INDENT]
  Εξαγωγή:
  Απλό κείμενο
  Indented κείμενο
  Πιο indented κείμενο
 • [PLAIN] - Απλό Κείμενο

  Απενεργοποιεί την μετάφραση του BB code στο επιλεγμένο κείμενο.

  Παράδειγμα:
  [PLAIN]Αυτό δεν είναι [B]bold[/B] κέιμενο.[/PLAIN]
  Εξαγωγή:
  Αυτό δεν είναι [B]bold[/B] κέιμενο.
 • [ATTACH] - Εισαγωγή Συνημμένου

  Εισάγει ένα συνημμένο στο συγκεκριμένο σημείο. Αν το συνημμένο είναι εικόνα τότε εισάγεται είτε μια μικρογραφία είτε μια εικόνα σε πλήρες μέγεθος. Αυτό επιλέγεται απο το κατάλληλο πλήκτρο.

  Παράδειγμα:
  Εικονίδιο: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Πλήρες Μέγεθος: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Εξαγωγή:
  Τα περιεχόμενα των συνημμένων θα εμφανίζονται εδώ.
 • [FLOAT=option] - Float

  Allows the use of a floating div. Option is either left, right, center.

  Παράδειγμα:
  [float="right"]Floating Right![/float]
  Εξαγωγή:
  Floating Right!
 • [H2] - H2

  Adds a H2 tag around the contained text.

  Παράδειγμα:
  [h2]Header Tag[/h2]
  Εξαγωγή:

  Header Tag

 • [SPOILER] - Spoiler

  Adds a spoiler tag to hid and show a div.

  Παράδειγμα:
  [spoiler="SPOILS!"]I just spoiled your mind.[/spoiler]
  Εξαγωγή:
  SPOILS! (open)
  I just spoiled your mind.
 • [TEX] - Latex

  MathJax

  Παράδειγμα:
  [tex]x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/tex]
  Εξαγωγή:
  \(x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\)
 • [USER] - User Tag

  Allows linking of to a users profile by providing either the Username (in the tags) or the user ID as an option.

  Παράδειγμα:
  [user="1"]The First User![/user]
  [user]Admin[/user]
  Εξαγωγή:
  The First User!
  Admin