1. Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη χρήση του site, αποδέχεστε τη χρήση των cookies μας. Να μάθω Περισσότερα.

Οροι Παροχής της Υπηρεσίας και Κανόνες

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου σημαίνει αυτόματα και παραδοχή όλων των όρων και κανόνων που διαβάζετε εδώ. Οι χρήστες πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τη σελίδα αυτή, καθώς οι όροι και κανόνες μπορεί να τροποποιηθούν και επομένως η συνέχιση της χρήσης του ιστοτόπου σημαίνει και παραδοχή τους. Οποιος δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς δε θα πρέπει να επισκέπτεται τον ιστότοπο ούτε να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται.

1. Κανόνες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για τη δημοσίευση ή την παραπομπή σε περιεχόμενο δυσφημιστικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό, διακατεχόμενο μίσους, ρατσιστικό, spam ή εν δυνάμει spam, περιέχον υλικό ενηλίκων ή δυνάμενο να προκαλέσει εντάσεις, περιέχον προσωπικά δεδομένα τρίτων, παραβιάζον πνευματική ιδιοκτησία, ενθαρρύνον παράνομη δραστηριότητα, ή με άλλο τρόπο παραβιάζον τη νομοθεσία.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε δημοσιευθέν περιεχόμενο για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς εξηγήσεις. Τα αιτήματα για διαγραφή ή τροποποίηση περιεχομένου υπόκεινται στη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενεργήσουμε κατά οποιουδήποτε λογαριασμού στην Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

2. Οροι λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου

2α. Αποποίηση ευθύνης

- Σε κάποια θέματα ενδέχεται να συζητούνται, να παρουσιάζονται ή και προτείνονται τεχνικές εργασίες και παρεμβάσεις για την επίλυση προβλημάτων, ή τη βελτίωση εγκαταστάσεων. Οι παρουσιάσεις / προτάσεις προέρχονται κυρίως από επαγγελματίες του χώρου, που λόγω εξοικείωσης με το αντικείμενο μπορεί να θεωρούν μερικά πράγματα αυτονόητα, τα οποία όμως δεν είναι απαραίτητα αυτονόητα για τον οποιονδήποτε. Γι'αυτό, και δεδομένης της εγγενούς επικινδυνότητας λάθους παρέμβασης / χειρισμού σε ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, δεν προτείνεται η επέμβαση από ιδιώτες, για λόγους ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες του forum, η διαχειριστική ομάδα και ο κατά περίπτωση συγγραφέας, δεν φέρουν καμμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους παρέμβασης από μη εξειδικευμένους, αδειούχους τεχνικούς. Το πιθανό κόστος που μπορεί να προκύψει για επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν λόγω οδηγιών που δημοσιεύθηκαν στον παρόντα ιστότοπο ή σε άλλους που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο ώς σύνδεσμοι, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που πραγματοποίησε τις ενέργειες και όχι τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές, συντονιστές ή απλούς συγγραφείς .

- Για το περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν παρέχεται καμία εγγύηση, σχετικά με την ορθότητά του. Διατίθεται "ως έχει" και επομένως οι χρήστες του ιστοτόπου θα πρέπει πάντα να ελέγχουν - διασταυρώνουν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται εδώ.

- Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, η διαχειριστική ομάδα και οι συντονιστές δεν ευθύνονται σε καμμία περίπτωση για ζημιά που πιθανώς να προκληθεί από τη χρήση της ιστοσελίδας, ακομη και αν διαπιστωθεί ότι έχει παρεισφρύσει από αμέλεια κακόβουλο λογισμικό στην ίδια την ιστοσελίδα. Το πιθανό κόστος που μπορεί να προκύψει για επιδιόρθωση της υποδομής του χρήστη, βαρύνει αποκλειστικά εκείνον.

- Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, η διαχειριστική ομάδα και οι συντονιστές δεν φέρουν καμμία ευθύνη για τις θέσεις των χρηστών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή για τα αρχεία που επισυνάπτονται. Για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή φορτώνεται στην ιστοσελίδα αποκλειστικός υπεύθυνος είναι αυτός που διατηρεί το λογαριασμό (user account) που πραγματοποίησε τις συγκεκριμένες ενέργειες.

- οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, η διαχειριστική ομάδα και οι συντονιστές δεν παρέχουν καμμία εγγύηση οτι η ιστοσελίδα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται αδιάλλειπτα, οτι δεν θα υπάρχουν λάθη και πως όλες οι ερωτήσεις θα απαντώνται.

- Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, η διαχειριστική ομάδα και οι συντονιστές δεν φέρουν καμμία ευθύνη για υλικό που θα αναρτηθεί είτε αυτούσιο ειτε με λινκ και δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Προσπαθούμε να ελέγχουμε όλες τις αναρτήσεις ώστε να μη συμβίινει αυτό αλλά αν παρ'ελπίδα συμβει κάτι τέτοιο η ανάρτηση θα αφαιρεθεί αμέσως αφού ειδοποιηθεί η διαχείριση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

- Στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους. Οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοτόπων από τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές και συντονιστές του παρόντος ιστοτόπου και δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πρακτικές που ακολουθούνται εκεί. Εάν ο χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων αυτών, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη.

- Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, η διαχειριστική ομάδα και οι συντονιστές δεν φέρουν καμμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που πιθανόν να υποκλαπούν από κακόβουλο λογισμικό.

- Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, η διαχειριστική ομάδα και οι συντονιστές δεν φέρουν καμμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα τρίτων που πιθανόν να δημοσιευθούν στον ιστότοπο. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι αυτός που διατηρεί το λογαριασμό (user account) που πραγματοποίησε τις συγκεκριμένες ενέργειες.

2β. Προσωπικά δεδομένα

-Στον παροντα ιστότοπο συλλέγονται και αποθηκεύονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εκούσια από τους χρήστες, με σκοπό την πρόσβαση σε αυτόν και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται.

- Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας και η διαχειριστική ομάδα δε θα παραχωρήσουν ποτέ σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που οι ίδιοι και με τη δική τους θέληση έχουν παραχωρήσει. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση να ζητηθούν αυτά απο τις αρμόδιες αρχές, μέσω της νόμιμης διαδικασίας που υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις.

- Τα προσωπικά δεδομένα που έχουνα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας είναι δυνατόν να μην παρουσιάζονται στους υπόλοιπους χρήστες. Η επιλογή είναι καθαρά θέμα του κάθε χρήστη και καθορίζεται μέσω των ρυθμίσεων ιδιωτικότητας του προφίλ.

- Απαγορεύεται η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων ατόμων από τους χρήστες της ιστοσελίδας.

- Στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοτόπους. Η ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτούς δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου.

- Ολο το περιεχόμενο που υποβάλλετε ή ανεβάζετε δύναται να εξεταστεί από το προσωπικό της Υπηρεσίας. Μην υποβάλλετε Περιεχόμενο που θεωρείτε προσωπικό ή εμπιστευτικό.

- Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Η χρήση του σημαίνει και αποδοχή της τοποθέτησής τους. Δείτε περισσότερα εδώ.

2γ. Πνευματικα δικαιωματα

- Μας παραχωρείτε μη αποκλειστική, μόνιμη, αμετάκλητη και απεριόριστη άδεια να χρησιμοποιούμε, δημοσιεύουμε και αναδημοσιεύουμε το Περιεχόμενό σας στα πλαίσια της Υπηρεσίας. Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου σας.

Ολο το περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες υπόκειται στα καθοριζόμενα στην creative commons αδεια χρησης

Άδεια Creative Commons
Ολο το περιεχόμενο του ιστοτόπου καλύπτεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη μετατρεπόμενη

Ολα τα πνευματικά δικαιώματα που δεν καλύπτονται από την παραπάνω άδεια χρήσεις ανήκουν στον ιστοτοπο www.e-heat.gr και τους διαχειριστές αυτού. Copyright 2013 e-heat.gr All Rights Reserved, except explicitly granted by CC license above.

- Ευθύνη για υλικό και εξωτερικούς συνδέσμους που αναρτώνται σε αυτό τον ιστότοπο και καλύπτονται ως προς τα πνευματικά δικαιώματα από άλλη άδεια φέρει αποκλειστικά ο χρήστης στον οποίο ανήκει ο λογαριασμός (user account) μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν αυτές οι ενέργειες.