1. Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη χρήση του site, αποδέχεστε τη χρήση των cookies μας. Να μάθω Περισσότερα.

Επιλογή αντλίας νερού - πιεστικού

Συζήτηση στο 'Υδραυλικά' που ξεκίνησε από τον/την kchorig, την 16 Μαι, 2018.

Παρακολούθηση:
Αυτό το θέμα παρακολουθείται από 1 χρήστη.
 1. Offline

  kchorig Μέλος

  Οι αντλίες νερού χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η πίεση του δικτύου πόλης δεν επαρκεί ή σε περιπτώσεις που πτέπει να γίνει άντληση νερού από δεξαμενές ή πηγάδια.
  Τα κριτήρια για την επιλογή της ιδανικής αντλίας νερού για κάθε εφαρμογή είναι:
  1. Η απαιτούμενη παροχή νερού (
  m3/h ή lt/sec ).
  2. Το μανομετρικό ύψος, το σύνολο δηλαδή των αντιστάσεων που πρέπει να υπερνικήσει το νερό, από την αντλία μέχρι το τελευταίο σημείο εκροής.
  3. Την απαιτούμενη πίεση στην εκροή του νερού.
  4. Οι διατομές του δικτύου ύδρευσης – άδρευσης, εφόσον αυτό είναι υφιστάμενο.

  Για μεγάλα βάθη αναρρόφησης, χρησιμοποιούνται υποβρύχιες αντλίες. Για μικρότερα βάθη ή και αναρρόφηση από δεξαμενές, γίνεται εγκατάσταση επιφανειακών αντλιώ.

  Η εγκατάστασταση φίλτρων στην αναρρόφηση της αντλίας νερού, προστατεύει τα κινούμενα μέρη της (πτερύγια, έδρανα ολίσθισης) από πρόωρη φθορά. Τα φίλτρα αυτά πρέπει να συντηρούνται καθώς ο φραγμός τους οδηγεί σε καταστροφή της αντλίας.λ

  Οι αντλίες νερού κινούνται συνήθως με μονοφασικούς ή τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες. Σπάνα και σε ειδικές εφαρμογες όπως πυρόσβεση, αγροτική άρδρευση, η κίνηση μεταδίδεται από θερμικό κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου.


  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  α) Η βάση του πιεστικού συγκροτήµατος, όπου υπάρχει, πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση, να πατούν καλά τα 4 αντικραδασµικά πέλµατα και να είναι στερεωµένη µε βίδες στο δάπεδο. (Ισχύει µόνο σε εκείνα που παράγονται µε αντικραδασµικά ποδαράκια.)
  β) Για µεγαλύτερη προστασία και λειτουργικότητα στα υψηλής πίεσης πιεστικά συγκροτήµατα προτείνεται στη σύνδεση των συλλεκτών µε τις αντίστοιχες γραµµές να παρεµβάλλονται βάνες και αντικραδασµικά.
  γ) Στην περίπτωση αρνητικής αναρρόφησης (όπου η αντλία αναρροφά από χαµηλότερο σηµείο) θα πρέπει η γραµµή προς το συλλέκτη (κολλεκτέρ) να είναι από υλικά που δεν παραµορφώνονται µε την υποπίεση και δεν µειώνεται η διατοµή τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί η διατοµή της γραµµής να είναι µικρότερη από την διατοµή του συλλέκτη αναρρόφησης. Το σύνολο των αντιστάσεων από τις τριβές στα εξαρτήµατα και το σχήµα στις σωληνώσεις µαζί µε το ύψος αναρρόφησης να µην υπερβαίνουν τα επτά (7) µέτρα. Τέλος τοποθετούµε ποδοβαλβίδα (ποτήρι) στον πυθµένα της δεξαµενής.
  δ) Τοποθετούµε φίλτρο στην γραµµή αναρρόφησης για να εµποδίζουµε την είσοδο στερεών υλικών στο υδραυλικό µέρος των αντλιών.
  ε) Το πιεστικό συγκρότηµα πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε στεγασµένο επαρκώς αεριζόµενο χώρο και η θερµοκρασία χώρου να µην υπερβαίνει τους 40°C.
  στ) Η ηλεκτρολογικη συνδεση σε συγκροτήµατα µε ηλεκτρικό πίνακα πρέπει να γίνεται βάση των οδηγιών του σχεδίου που συνοδεύει τον ηλεκτρικό πίνακα και στην περίπτωση τριφασικών κινητήρων να ελέγχεται η φορά περιστροφής (αφού βεβαιωθούµε ότι η αντλία δεν είναι χωρίς νερό). ζ) Κάνουµε υδραυλική δοκιµή και ελέγχουµε την στεγανότητα του συγκροτήµατος. η) Στην περίπτωση κατά την οποία το σύστηµα διαθέτει προστασία από ξηρά λειτουργία (ακίδα) πρέπει να είναι τοποθετηµένη στο υψηλότερο σηµείο του δικτύου αναρρόφησης.

  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  α) Έλεγχος του συγκροτήµατος αλλά και του δικτύου από διαρροές.
  β) Έλεγχος της πίεσης του αέρα στο δοχείο διαστολής.
  γ) Καθαρισµός του φίλτρου και της ακίδας ξηράς λειτουργίας (εάν υπάρχει).
  δ) Έλεγχος των ενδείξεων και των ρυθµίσεων για την σωστή και ασφαλή λει-τουργία των συστηµάτων προστασίας και λειτουργίας του συγκροτήµατος.
  ε) Σε περίπτωση παγετού ή µακρόχρονης ακινησίας πρέπει να κλείνει ο γενικός διακόπτης και να αδειάζουν οι αντλίες όπως επίσης το δίκτυο και το δοχείο από το νερό.
  στ) Να γίνονται εργασίες καθαρισµού µία φορά τον χρόνο κατά την διάρκεια των οποίων το συγκρότηµα να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας (γενικός διακόπτης στο OFF). Να µην χρησιµοποιείται νερό για καθαρισµό σηµείων µε ηλεκτρικές επαφές και να µην αφαιρούνται ή βάφονται ετικέτες ή σηµάνσεις που δηλώνουν ταχαρακτηριστικά του συγκροτήµατος.


  www.inclima.gr

Κάνε Share αυτή τη σελίδα